DOWNLOAD MP3 : Kojo Antwi – Nfa Me Nko Ho

Written by on 31/10/2022

The Music Man who is well know as Kojo Antwi always give us hit after hit he has once again serve as a lovely tune tagged “Nfa Me Nko Ho“. Stream and Download Nfa Me Nko Hofree Mp3 by Kojo Antwi

Kojo Antwi – Nfa Me Nko Ho Lyrics
Sɛ neɛ wose wodɔ me no
Hwɛ na woanti m’akoma
Mede m’akoma kuruwa ɛkyɛ wo a
Wobɛtumi ahyɛ no ma
Adeɛ a mempɛ ɛnɛ ɔdɔ ntɔsoɔ
Wode me bɛyɛ wo dessert
Wodi w’aduane pa bi na women a
Na wode me afefa w’anum mu
Wode me bɛyɛ wo sapɔfunu da hia wahwehwɛ me
Ɔdɔ saa deɛ, mepa wo akyɛw
Mesrɛ wo fa me si aha yi a
Na mewe ɔsono ama me ho akyiri me no deɛ
Ɔdɔ yɛwu e, anka mewe ntafrɛ anya ahotɔ
Kwani kwani ɔdɔ deɛ, menfata
Mepɛ deɛ ɔpɛbɛ me
Mehia deɛ ɔbɛhia me
Ɛnyɛ deɛ ɔbɛdi me ho agorɔ
Nfa me nkɔ hɔ, m’akoma sua
Ɛntumi nstande heartbreaks and lies
Ɔdɔ mɛnfa me nkɔ hɔ
M’akoma yɛ ketewa, nfa me nkɔ hɔ
Asosɔn nti na yɛko wo ho no
Wo ho twentwam mo a na yɛatwi afa wo so
Ɔgyina asuogya deɛ no ɔpakyewo
Ɔtua nsuo wie a, ɔse ɔdɛnkyɛm atikɔpɔ
Nkontompo ne nnadaa w’akoma ɛte mpo a, ɛnfa me ho
Kwani kwani ɔdɔ deɛ, menfata
Mepɛ deɛ ɔpɛbɛ me
Mehia deɛ ɔbɛhia me
Ɛnyɛ deɛ ɔbɛdi me ho agorɔ
Nfa me nkɔ hɔ, m’akoma sua
Ɛntumi nstande heartbreaks and lies
Ɔdɔ mɛnfa me nkɔ hɔ
M’akoma yɛ ketewa, nfa me nkɔ hɔ
Nfa me nkɔ hɔ, m’akoma sua
Ɛntumi nstande heartbreaks and lies
Ɔdɔ mɛnfa me nkɔ hɔ
M’akoma yɛ ketewa, nfa me nkɔ hɔ
Akoma nni rechargeable battery
Yɛntɔn na yɛntwa ne ho factory
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene
Akoma nni rechargeable battery
Yɛntɔn na yɛntwa ne ho factory
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene mempene no!
M’akoma te sɛ kosua mono a yato no ɛnnɛ
Ɛfiri wo nsa mu ɛhwi fɔm ma yato atwene
Daabi ara adwendwen ni kɔda a nda deɛ mentumi
Ɛnti sɔ m’akoma mu yie
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene
Me dɔfo kɛseɛ bɛdane me tamfo deɛ ɛbɛku me
Ɛbɛku me
M’akoma te sɛ kosua mono a yato no ɛnnɛ
Ɛfiri wo nsa mu ɛhwi fɔm ma yato atwene
Daabi ara adwendwen ni kɔda a nda deɛ mentumi
Ɛnti sɔ m’akoma mu yie
Wode me bɛyɛ wo sidekick deɛ mempene
Me dɔfo kɛseɛ bɛdane me tamfo deɛ ɛbɛku me
Ɛnfa me nkɔ hɔ (m’akoma sua)
Ɛno deɛ, ɛbɛku me (heartbreaks and lies)
Ɛno deɛ, ɛbɛku me (M’akoma yi ketewa)
Ɛno deɛ, mempene, mentumi
Uuh, ɛbɛku me (m’akoma yi sua)
Ɛno deɛ, mentumi, (heartbreaks and lies)
ɛbɛku me (M’akoma yi ketewa) aah
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)
M’akoma yi sua, heartbreaks and lies (pain)


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});